Publicerad: 15 december 2020

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Med anledning av den rådande situationen erbjuder vi digitala nätverksträffar
och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person, avgiften faktureras under januari 2021.

Erbjudande för 2021

 • Två heldags nätverksmöte per år, sker i digitalform till dess förutsättningarna för
  fysiska möten ändras.
 • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
 • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till
  december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på ca 1 timme.

Första nätverksträffen 2021 sker fredagen den 5 februari och kommer att ske Digitalt via ZOOM.

Program och länk till zoom-mötet skickas ut i januari.

Anmälan

Anmälan till nätverket för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!