Publicerad: 17 maj 2019

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket är ett kunskapsnätverk och pågår under tiden 2019-2022.

Målet med nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner och regioner kan arbeta med medborgardialoger och samverkan med civilsamhället som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Nätverkets upplägg, anmälan

Nätverket fokuserar på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte för att systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Första träffen skedde 17 maj 2019, men du kan anmäla dig löpande under mandatperioden. Kontakta Nils Munthe för anmälan.

Nätverket erbjuder också två webbsända frukostseminarier varje år. Efter frukostseminarierna finns möjlighet till chatt med föredragshållaren.

Kostnad

Kostnad för att delta i nätverket är 1 500 kronor per år och person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar själv.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!