Publicerad: 28 maj 2020

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket är ett kunskapsnätverk och pågår under tiden 2019-2022.

Målet med nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner och regioner kan arbeta med medborgardialoger och samverkan med civilsamhället som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Upplägg, anmälan

Nätverket fokuserar på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte för att systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Vi erbjuder också två webbsända frukostseminarier varje år.

Vill du anmäla dig till nätverket kontakta Lena Langlet

Kostnad

Kostnad för att delta i nätverket är 1 500 kronor per år och person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar själv.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!