Publicerad: 28 maj 2020

Nätverk medborgardialog för integration

SKR har startat upp ett nätverk 2019 för medborgardialog i komplexa frågor gällande integration.

Kommunerna i nätverket arbetar med egna case utifrån SKR:s modell för medborgardialog i komplexa frågor. Målet är att få fram goda exempel på hur medborgardialog kan användas för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor när det gäller integration.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!