Publicerad: 4 december 2019

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, utbildning

SKR erbjuder en kostnadsfri utbildning i medborgardialog för att förebygga och hantera den komplexa samhällsfrågan kring inkludering och integration.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen innehåller en introduktion till medborgardialog i komplexa frågor med fokus på integration och inkludering.

Därefter fokuserar utbildningen på förhållningssätt och konkreta verktyg som kan användas i olika faser av dialogmodellen. Teori och praktik varvas med aktuella exempel och erfarenheter. Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment.

Fakta

Medborgardialogprojektet arbetar med att utveckla system och metoder för att hantera och förebygga konflikter i komplexa frågor.

Med stöd av regeringen har SKR nu möjlighet att erbjuda en kostnadsfri utbildning för att öka medvetenheten och att fler kommuner ska arbeta med medborgardialog kring integration och inkludering.

Många kommuner och regioner uttrycker behov av att föra dialog i frågor där de kan förutse att det kan uppstå konfliktsituationer med medborgare, intressenter och andra i samhället - det vi kallar komplexa frågor. En komplex fråga präglas av att ingen enskild aktör har kompletta bilder av frågan och därmed inte heller medlen att åtgärda dem enskilt.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!