Publicerad: 21 november 2019

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Kommuner och regioner har uttryckt ett behov av att utveckla modeller, för att hantera komplexa frågor som skapar spänning i samhället eller mellan grupper där det kan utmynna konflikter i lokalsamhället. SKL, forskare och kommuner har utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. SKL erbjuder en kostnadsfri utbildning samt nätverk.

Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor

Med finansiering från regeringen erbjuder SKL en kostnadsfri utbildning med fokus på medborgardialog i komplexa frågor om integration, trygghet och social hållbarhet.

Så här har modellen utvecklats

Projekt Medborgardialog har i samarbete med kommuner och regioner arbetat sedan 2006 för att utveckla system och metoder för medborgardialog. Utgångspunkten i arbetet är att dialogen med medborgarna:

 • behöver utvecklas för att skapa en större tillit till det representativa systemet och öka effektiviteten inom verksamheterna,
 • engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

SKL startade 2010 ett utvecklingsarbete tillsammans med forskare och expert för att ta fram en modell för medborgardialog i komplexa frågor och har sedan 2012 drivit två nätverk för att pröva och ytterligare utveckla modellen. Kommuner har arbetat med frågor som rör både hårda frågor som förtätning av områden, nedläggning av skola, utveckling runt fyrspårig järnväg. Kommuner har också arbetat med frågor som rör socialt utsatta områden, ökad trygghet och barns möjligheter att växa upp utan våld och med framtidstro.

Medborgardialog i komplexa frågor - erfarenheter från utvecklingsarbete 2015-2018

I våra kontakter med kommuner och regioner ser vi att fler och fler står inför komplexa frågor som är svåra att lösa på egen hand utan det måste ske i samarbete med hela lokalsamhället och det innebär att det finns ett intresse för fortsatt utvecklingsarbete.

Därför fortsätter SKL under 2019 att erbjuda kommuner att delta i nätverk och arbeta med egna ”case” utifrån SKL:s modell för medborgardialog i komplexa frågor.

SKL:s modell för medborgardialog kring komplexa frågor

SKL:s modell och process för medborgardialog kring komplexa frågor

Bilden visar modellens olika steg i dialogprocessen:

 1. Förberedelser
 2. Perspektivinsamling (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 3. Dialog, experimentrande och medskapande (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 4. Förslag, åtgärder och åtaganden (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 5. Beslut om genomförande
 6. Genomförande (ett steg som medborgardialogen har direkt inflytande över)
 7. Kapacitetsutveckling att hantera komplexa frågor dialogbaseratsteg

Publikationer

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!