Publicerad: 24 juni 2020

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället. SKR erbjuder kommuner och regioner att delta i nätverket.

Utbildning i medborgardialog i komplexa frågor

Med finansiering från regeringen erbjuder SKR en kostnadsfri utbildning med fokus på medborgardialog i komplexa frågor.

Kostnadfri utbildning

Så här har modellen utvecklats

SKR startade 2010 ett utvecklingsarbete tillsammans med forskare och experter för att ta fram en modell för medborgardialog i komplexa frågor och har sedan 2012 drivit nätverk för att pröva och ytterligare utveckla modellen. Kommuner har arbetat med frågor som förtätning av områden, nedläggning av skola, integration, ökad trygghet och barns möjligheter att växa upp utan våld.

Delta i utvecklingsarbete

I våra kontakter med kommuner och regioner ser vi att fler och fler står inför komplexa frågor som är svåra att lösa på egen hand. Arbetet måste ske tillsammans med lokalsamhället.

SKR erbjuder kommuner och regioner att delta i fortsatt utvecklingsarbete fram till 2022, vid intresse kontakta oss.

SKL:s modell för medborgardialog kring komplexa frågor

SKL:s modell och process för medborgardialog kring komplexa frågor

Bilden visar modellens olika steg i dialogprocessen:

 1. Förberedelser
 2. Perspektivinsamling (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 3. Dialog, experimentrande och medskapande (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 4. Förslag, åtgärder och åtaganden (steget har medborgardialogen direkt inflytande över)
 5. Beslut om genomförande
 6. Genomförande (ett steg som medborgardialogen har direkt inflytande över)
 7. Kapacitetsutveckling att hantera komplexa frågor dialogbaserat

Publikationer

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!