Publicerad: 28 maj 2020

Nätverk medborgarbudget för demokratisk och hållbar utveckling

SKR driver ett nätverk under perioden 2019 - 2022 för att utveckla medborgarbudget (enligt SKR:s modell för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet).

Mål med utvecklingsarbetet

Först träffen skedde 9 maj 2019 inom projektet. Kommuner och regioner kommer att pröva och utveckla medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år. Efter avslutat projekt kommer vi att visa på lärande exempel på medborgarbudget.

Kommuner och regioner som vill gå i med nätverket är välkomna att kontakta oss.

Målgrupp

Kommuner och regioner som vill pröva och utveckla medborgarbudget från något eller flera av de inriktningar som utvecklats internationellt, och som SKR vill pröva i svenska kommuner och regioner. Inriktningarna är enligt följande:

  • Territoriet kommunen eller regionen
  • Speciell grupp eller grupper
  • Teman eller institutioner

Organisation

Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska beslut i styrelsen eller nämnd finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara beredda att delta i processen.

Nätverket kommer att använda sig av SKR:s modell som bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter visat vara mest framgångsrik.

Modell för medborgarbudget

Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Vi har också knutit forskare Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal till projektet. Giovanni arbetar över hela världen med att stödja utvecklingen av medborgarbudget och forskar på dess utveckling och resultat.

Upplägg

Under projekttiden bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen tillsammans med deltagande kommunerna och regioner. SKR ger stöd i processen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!