Publicerad: 31 augusti 2020

Kontaktuppgifter projekt Medborgardialog

Lena Langlet
Projektledare
Ansvar: Övergripande frågor om medborgardialog och projektet, kontaktperson för pressfrågor, medborgarbudget,
dialog i komplexa frågor

Lena Langlet, projektledare för projekt medborgardialog, SKL

Anders Nordh
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog,
IT-stöd och e-dialog, medborgarbudget

Anders Nordh, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Nils Munthe
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog,
inflytande, medskapande,
dialog i komplexa frågor, medborgarförslag

Nils Munthe, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Malin Svanberg
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog, medborgarförslag,
medborgarbudget

Malin Svanberg, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!