Publicerad: 25 oktober 2018

Kontaktuppgifter projekt Medborgardialog

Lena Langlet
Projektledare
Ansvar: Övergripande frågor om medborgardialog och projektet, kontaktperson för pressfrågor, medborgarbudget,
dialog i komplexa frågor

Lena Langlet, projektledare för projekt medborgardialog, SKL

Anders Nordh
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog,
IT-stöd och e-dialog, medborgarbudget

Anders Nordh, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Nils Munthe
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog,
inflytande, medskapande,
dialog i komplexa frågor, medborgarförslag

Nils Munthe, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Malin Svanberg
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog, medborgarförslag,
medborgarbudget

Malin Svanberg, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!