Publicerad: 27 oktober 2020

Dialogguiden - ditt stöd för att planera dialoger

SKR har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

SKR kompletterar Dialogguiden med fler metoder

Under 2020 uppdaterar vi Dialogguiden med fler metoder för dialog. Ta del av de senaste publicerade metoderna:

Backcasting

Backcasting är en planeringsmetod som bygger på att jobba baklänges från en tänkt framtida verklighet. Därvid skiljer det sig från många andra workshoptekniker som bygger på att planera framåt från nuet. Jämfört med många andra tekniker leder Backcasting till mer kreativt tänkande och en ökad känsla av ägandeskap hos de som är med i processen.

Metod: Backcasting

Styrkebaserad utveckling (Appreciative Inquiry)

Styrkebaserad utveckling är en metod som bygger på deltagarnas positiva erfarenheter, känslor och förhoppningar för att skapa en gemensam vision för framtiden. Metoden bygger på användandet av öppna frågor som uppmuntrar deltagarna att aktivt dela med sig av sina egna erfarenheter av det som fungerar och fungerat i det förflutna.

Metod: Styrkebaserad utveckling

Fler metoder i Dialogguiden

Exempel på medborgardialoger

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!