Publicerad: 4 september 2020

Dialogguiden - ditt stöd för att planera dialoger

SKR har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

Nu finns det fler metoder i Dialogguiden

Under 2020 kompletterar SKR Dialogguiden med ytterligare metoder. Du kan nu ta del av ytterligare två nya metoder som är publicerade i Dialogguiden.

Charette

Charette är en medborgardialogsmetod som används inom fysisk planering för att föra en intensiv dialog mellan experter, anställda, medborgare och boende kring hur en plats kan utvecklas.

Charette

Community Researchers

Community Researchers är en metod där vanliga medborgare tränas i att utföra enkäter eller intervjuer som en del i en medborgardialog. Detta kan vara huvudsakliga dialogmetoden eller en del i en större process.

Community Researchers

Fler metoder i Dialogguiden

Exempel på medborgardialoger

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!