Publicerad: 6 oktober 2020

Poddavsnitt #18 Barn och ungas inflytande

I avsnittet får du ta del av hur Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF, Elisabeth Dahlin Barnombudsman, och Christina Mattisson, ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor, ser på behov av utveckling av barn och ungas inflytande.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att skapa möjligheter för barn och ungas inflytande inte är valbart utan ett ansvar för kommuner och regioner.

I programmet samtalar vi om hur unga ser på möjligheter till deltagande och vad kommuner och regioner kan göra för att förbättra sitt arbete.

Samtalet leds av Lena Langlet.

Tid: 31:12

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!