Publicerad: 11 maj 2020

Ökat fokus på brukares och patienters medskapande i styrning

Checkfrågorna riktar sig till den som på ett enkelt sätt vill ta reda på hur organisationen ligger till i det systematiska arbetet för att öka brukares eller patienters medskapande. Det handlar både om medskapande i den egna processen, och om medverkan i förbättring av verksamheten.

Ökat fokus på medskapande i styrning, checkfrågor

Listan med ”checkfrågor”, som innehåller bakgrundsinformation och ett antal frågeställningar, är tänkt som ett stöd för den som på ett enkelt sätt vill skaffa sig en bild av hur den egna organisationen agerar för att öka brukares och patienters medskapande.

Genomgång av frågeställningarna, ”checkfrågorna” kan utgöra en grund för fördjupning av pågående arbete eller vara en startpunkt för ett ökat arbete med medskapande.

Checkfrågor för ökat fokus på brukares och patienters medskapande (PDF, nytt fönster)

Medskapande i styrning och ledning

För att brukaren eller patienten ska kunna arbeta tillsammans med de professionella mot det uppsatta målet måste de medarbetare som är direkt involverade i att producera tjänsten få befogenheter. Detta innebär att sättet att styra och leda en verksamhet i sin helhet kommer att påverkas.

En detaljstyrning är inte möjlig om man ska kunna möta det individuella behovet som en brukare eller patient har. Det verkliga behovet hos en individ passar inte alltid ihop med en standardåtgärd.

Ledare får en ny roll

Ledare får en helt ny roll när de inte längre förväntas veta vad som är det bästa sättet att utföra en tjänst. Tilliten till förmågan och kunskapen hos dem som i vardagen möter brukare och patienter måste öka.

Pröva nya idéer

För att kommunen eller regionen ska kunna fånga och genomföra nya idéer med hjälp av dem de är till för måste det vara tillåtet att pröva och att göra misstag.
Nya sätt att mäta resultat av en viss tjänst eller behandling behöver utvecklas för att kunna avgöra vad som är effekten av det medskapande arbetssättet.

Verksamhetsutveckling med brukare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!