Publicerad: 18 januari 2021

Nätverk mot rasism och diskriminering

SKR driver ett svenskt nätverk mot rasism och diskriminering. Nätverkets utgångspunkt för arbetet är den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism (ECCAR)

SKR samordnar ett svenskt nätverk

Vikten av att systematiskt arbeta mot rasism och diskriminering är något som de flesta förtroendevalda och tjänstemän i Sverige ställer sig bakom. Att därefter skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har visat sig svårare.

Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap. Sveriges Kommuner och Regioner samordnar ett svenskt nätverk för kommuner som arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism.

Europeiska koalitionen mot rasism - nätverk (engelska)

Nätverksträffar

Det svenska nätverket träffas 3-4 gånger per år för att utbyta och utveckla kunskap och metoder. Punkterna i handlingsprogrammet utgör teman för träffarna och både politiker som tjänstemän från deltagande kommuner medverkar.

Nätverkets syfte

  1. Diskutera och praktiskt pröva erfarenheter och resultat av aktiviteter relaterade till tiopunktsplanen.
  2. Ta del av forskning och såväl svenska som internationella erfarenheter inom området.
  3. Diskutera hur de tio utvecklingsområdena kan bidra till att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Exempel mot rasism och diskriminering

De svenska kommunerna i ECCAR håller tillsammans med SKR på att ta fram konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Exemplen utgår från ett tiopunktsprogram som omfattar kommunala kompetensområden. SKR kommer att publicera dem på webbplatsen under lärande exempel.

Lärande exempel ger dig konkret hjälp för verksamhetsutveckling

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!