Publicerad: 18 januari 2021

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKR och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka arbete med mänskliga rättigheter fram till den 1 september 2021. Det innebär att SKR bygger vidare på den satsning som har genomförts sedan 2014.

Illustration människor.

Överenskommelsen 2018-2021 (1 september) ska fördjupa och vidareutveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

  • SKR kommer att arbeta vidare med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter, MR, kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter.
  • SKR kommer också att stödja kommuner och regioner i att använda sig av den utvecklade MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.

Den ska också bidra till Sveriges genomförande av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter (ök 2017-2018, SKR)

ÖK: stärka arbetet med mänskliga rättigheter, Regeringen)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!