Publicerad: 30 januari 2020

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

SKR och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka arbete med mänskliga rättigheter 2018-2020. Det innebär att SKR bygger vidare på den satsning som har genomförts 2014-2017.

Illustration människor.

Överenskommelsen 2018-2020 (1 september 2020) ska fördjupa och vidareutveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

  • SKR kommer att arbeta vidare med att öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter, MR, kan omsättas i praktiken i kommunala verksamheter.
  • SKR kommer också att stödja kommuner och regioner i att använda sig av den utvecklade MR-plattformen och integrera rättighetsperspektivet i ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.

Den ska också bidra till Sveriges genomförande av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter (överenskommelse 2017-2018, SKR)

ÖK: att stärka arbetet med mänskliga rättigheter (2017-2018, Regeringen)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!