Publicerad 11 mars 2021

Överenskommelse, jämställdhet

SKR har ingått en överenskommelse med regeringen om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid i kommuner och regioner. Satsningen pågår 2018–2020.

Årsrapport 2019 för överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet (PDF) Pdf, 710 kB.

Överenskommelse om stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020 (PDF) Pdf, 776 kB.

Målen med överenskommelsen är att:

  • stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKR, kommuner och regioner
  • stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen
  • stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ska bidra till snabbare utveckling

Kommuner och regioner möter många människor inom skola, vård och omsorg. De spelar en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett kön. Överenskommelsen innebär att SKR kan stödja kommuner och regioner på ett mer kraftfullt sätt och bidra till snabbare utveckling för en jämställd hälsa och frihet från våld.

Två projekt hos SKR

Överenskommelsen organiseras i två delprojekt på SKR:

Jämställdhetssatsningen

Kvinnofridssatsningen

Fördelning av medel

År 2020 omfattar överenskommelsen 28 miljoner kronor, varav 6,5 miljoner går till jämställdhetssatsningen och 21,5 går till kvinnofrid. Av kvinnofridssatsningen 21,5 miljoner fördelas 9 miljoner kronor till de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset