Publicerad: 4 december 2019

Överenskommelse om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

SKR har ingått en överenskommelse med regeringen om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid i kommuner och regioner. Satsningen pågår 2018–2020.

Resultatrapport 2018 för överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018–2020 (PDF, nytt fönster)

Målen med överenskommelsen är att:

  • stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKR, kommuner och regioner
  • stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen
  • stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ska bidra till snabbare utveckling

Kommuner och regioner möter många människor inom skola, vård och omsorg. De spelar en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett kön. Överenskommelsen innebär att SKR kan stödja kommuner och regioner på ett mer kraftfullt sätt och bidra till snabbare utveckling för en jämställd hälsa och frihet från våld.

Två projekt hos SKR

Överenskommelsen organiseras i två delprojekt på SKR:

Jämställdhetssatsningen

Kvinnofridssatsningen

Resurser till medlemmar

Överenskommelsen omfattar 25 miljoner kronor per år för 2018 och 2019, varav 20 miljoner går till kvinnofridssatsningen.

Inom ramen för kvinnofridsatsningen fördelas nio miljoner kronor per år till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Medlen används till att anställa en resurs inom kvinnofridsområdet.

Beslut om utökade medel

I juni 2019 fattade regeringen beslut om att förstärka del i kvinnofridssatsningen som rör våldsförebyggande arbete i förskola och skola med ytterligare sju miljoner kronor för 2019. Förstärkningen innebär att SKR kan dela ut utvecklingsmedel till ytterligare ett 30-tal skolhuvudmän som vill komma igång med kunskapsbaserade metoder att förebygga våld.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare
  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot