Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Västra Götalandsregionen arbetar för färre missförstånd i vården

I Västra Götalandsregionen finns ett uttalat mål om ökad förståelse och egenmakt för patienter i vårdmötet. Forskning visar att missförstånd ofta uppstår i vårdmötet och att information glöms bort eller går förlorad. Det är inte bara vad som kommuniceras som spelar roll, utan också hur informationen framförs.

Patienten måste ha möjlighet att tillgängliggöra sig det som sägs. Förstå mig rätt är ett verktyg för att minska missförstånd och öka patientens delaktighet i den egna vården. Ökad delaktighet inom vården bidrar till bättre vårdkvalitet och bättre hälsa hos invånarna.

För varje människa i Västra Götalandsregionen (PDF, nytt fönster)

Vid frågor vänligen kontakta Västra Götalandsregionen, Anke Samulowitz
anke.samulowitz@vgregion.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot