Publicerad: 9 augusti 2019

Diskussionsunderlag

Här följer några frågor att fundera över när du läser de verksamhetsnära exemplen på rättighetsbaserat arbete. Du kan även utgå ifrån de olika punkterna för att föra en diskussion kring materialet eller för att utveckla den verksamhet du är verksam i.

Reflektera kring rättighetsbaserat arbete

  • Har kommunen eller regionen i exemplet gått systematiskt till väga i sitt rättighetsbaserade förhållningssätt?
  • Går samma systematik att tillämpa på din verksamhet för att arbeta rättighetsbaserat?
  • Att arbeta aktivt med MR-principer som icke-diskriminering ger ofta utfall i form av andra goda värden såsom ökad tillit och rättssäkerhet. Har kommunen eller regionen i exemplet vunnit andra värden genom sitt rättighetsbaserade arbetssätt?

Ytterligare diskussionsunderlag finns i skriften Mänskliga rättigheter i styrning och ledning. I skriften presenterar vi frågor kopplade till var och en av de sex rättighetsprinciperna, till exempel:

Icke-diskriminering

Hur gör vi för att ta reda på vilka grupper som är särskilt utsatta?

Jämlikhet

I vilka delar av vår verksamhet finns risk att vi skapar eller upprätthåller ojämlikhet?

Delaktighet

Hur gör vi målgruppen delaktig i beslut och genomförande av en insats?

Inkludering

Hur gör vi för att lyssna på och ta reda på våra medborgares behov?

Transparens

Är informationen tillgängliggjord på sätt som gör att inte bara en viss grupp (till exempel enbart högutbildade svensktalande personer) kan ta del av den?

Ansvar

Vilka rutiner har vi för att ta emot och behandla klagomål?

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot