Publicerad: 26 augusti 2019

Framgångsfaktorer i kommuners kvinnofridsarbete

Vad behövs för att kommuners kvinnofridsarbete ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKL har identifierat fem framgångsfaktorer.

Omslag på skiften Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
 • Många vägar in
 • Direkt och adekvat stöd och hjälp
 • Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
 • Samverkan med andra samhällsaktörer
 • Nationellt stöd

Faktorerna beskrivs i SKL:s rapport ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet – en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner”. Rapporten ger en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som lyckats bättre än andra enligt Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer. Rapporten pekar också på framtida utvecklingsområden och ger konkreta tips vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra.

Skrift: Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Informationsansvarig

 • Frida Olgun
  Handläggare
 • Jenny Norén
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot