Publicerad: 23 januari 2020

Kurser och konferenser, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Övriga utbildningar

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter
För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Lokal utbildning i mänskliga rättigheter
SKR erbjuder utbildningsdagar till er som vill säkerställa de mänskliga rättighetrna i politik och verksamhet. Utifrån ert syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.

Grundläggande presentation om mänskliga rättigheter
SKR har tagit fram en grundläggande presentation om mänskliga rättigheter för dig som arbetar i kommun och region. Du som tjänsteperson eller förtroendevald kan till exempel använda presentationen vid gruppdiskussioner eller för utbildning på hemmaplan.

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek
Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!