Publicerad: 23 januari 2020

Kurser och konferenser, mänskliga rättigheter och jämställdhet

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  Inställt: MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Göteborg

  Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

 • fredag
  3
  apr
  2020

  Inställt: MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Stockholm

  Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

 • tisdag
  21
  apr
  2020

  Inställt: Demokratidagen 2020

  Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Du får möta SKR:s ordförande Anders Knape, kultur och demokratiminister Amanda Lind, fd. utrikesminister Margot Wallström, forskaren Emma Frans med flera.

 • måndag
  4
  maj
  2020

  Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en kurs om barnkonventionen och hur du kan efterleva den i ditt arbete. Den omfattar grunderna i barnkonventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera barnkonventionen i en kommun eller regio...

Övriga utbildningar

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter
För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Lokal utbildning i mänskliga rättigheter
SKR erbjuder utbildningsdagar till er som vill säkerställa de mänskliga rättighetrna i politik och verksamhet. Utifrån ert syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.

Grundläggande presentation om mänskliga rättigheter
SKR har tagit fram en grundläggande presentation om mänskliga rättigheter för dig som arbetar i kommun och region. Du som tjänsteperson eller förtroendevald kan till exempel använda presentationen vid gruppdiskussioner eller för utbildning på hemmaplan.

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek
Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!