Publicerad: 4 oktober 2019

Fråga och svar

3. Högsta cheferna säkerställer att politikernas beslut genomförs

  • Den högsta ledningen ser till att jämställdhetsarbetet organiseras ändamålsenligt och att resurser avsätts för arbetet.
  • Cheferna kommunicerar syftet med jämställdhetsarbetet, så att berörda medarbetare förstår varför det är viktigt och vad det ska leda till.
  • Du som är hög chef bör följa upp verksamheternas resultat utifrån kvinnor och män och säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Om analyser avslöjar brister i jämställdheten, bör ni i ledningen efterfråga förslag på åtgärder.
  • Se till att arbetet med jämställdhetsintegrering blir en återkommande punkt på dagordningen för chefs- och presidiekonferenser, kommunledningsgrupp, ledningsgrupper och andra forum där ni samlar era chefer. Ta upp jämställdhetsarbetet i dialogen med dina underlydande chefer, i utvecklingssamtal och lönesamtal.

Hållbar förändring kräver både kultur och struktur

Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, har drivit jämställdhetsarbete i flera organisationer. Här svarar hon på tre frågor om vad som krävs för att lyckas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!