Publicerad: 17 augusti 2018

Fråga och svar

2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering

Som politiker har du en viktig roll för att hålla liv i frågan, och se till att åtagandet inte glöms bort.

Genom att ge ett kommunalråd eller regionråd särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor ser ni till att frågan inte hamnar mellan stolarna.

Ni kan också inrätta en särskild delegation eller ett utskott med en grupp ledande politiker som bevakar arbetet med jämställdhetsintegrering, till exempel genom att ha löpande dialog med förvaltningscheferna och granska organisationens styr- och ledningsdokument. Det är viktigt att gruppen har tillräckligt mandat och legitimitet för att kunna ställa krav i dialogen med förvaltningarna.

Genom att efterfråga resultat visar den politiska ledningen att de politiska besluten ska omsättas i konkreta handlingar. Ställ frågor och kräv återrapportering om jämställdhetsintegreringen vid budgetdialoger, resultatseminarier eller andra avstämningsmöten med förvaltningsledningarna.

Som politiker fattar ni beslut om att planering, budget och uppföljning synliggör kopplingen till era övergripande politiska jämställdhetsmål, dvs. att ert politiska ställningstagande byggs in i styr- och ledningssystem.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!