Publicerad: 13 januari 2020

Fråga och svar

3. Arbete på hemmaplan

Utifrån resultatet av självskattningen och lärdomarna från Benchmarking 1 ska förbättringsarbeten göras på hemmaplan. Arbeta så långt ni hinner fram till nästa benchmarkingmöte. Tänk på att välja ett avgränsat men relevant förbättringsområde som är möjligt att genomföra.

Ni ska även påbörja arbetet med en verksamhetsförbättring som ska redovisas på BM 3. Förbättringen kan avse arbetssätt, rutin, metod, uppföljning eller annat som ska resultera i jämställd service och resursfördelning i en specifik verksamhet.

Det kan också handla om att följa upp ett pågående eller avslutat förbättringsarbete. Syftet är att testa, att de förbättringar som görs i det övergripande styrsystemet hänger ihop med och driver förbättringsarbete för jämställda resultat.

Vad ska vi uppnå på denna träff?

 • Ett antal planerade eller genomförda förbättringar i styrning och ledning.
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa organisationens jämställdhetskompetens.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.
 • Utsett en verksamhet där ett förbättringsarbete ska genomföras eller följas upp.

Hur går vi tillväga?

 • Välj ett eller flera förbättringsområden som leder till jämställdhet i processer och styrdokument för ledning och styrning, utgå från organisationens prioriterade mål.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa det som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss.

Konceptet bygger på PDSA- modellen, eller kvalitetscykeln. Använd den modell och material som er organisation brukar använda för att systematiskt planera, genomföra och följa upp förbättringsarbete.

Film: Systematiskt förbättringsarbete

I filmen redogör kvalitetsexperten Marianne Olsson steg för steg hur förbättringsarbete ska genomföras för att uppnå hållbara förbättringar i verksamheten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!