Publicerad: 5 mars 2020

Fråga och svar

Kommer benchmarkingen ske med de kommuner som ligger i geografisk närhet?

SKR försöker i möjligaste mån para ihop kommuner som ligger nära varandra, för att underlätta resor och kontakter. Kommuner kan om så önskas även paras ihop om de vill arbeta med samma tema när det gäller verksamhetsförbättringar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!