Publicerad: 28 februari 2020

Fråga och svar

Kan Modellkommuner vara ett stöd i arbetet med Agenda 2030?

Jämställdhet är ett eget mål (5) dessutom ska hela Agenda 2030 ha ett jämställdhetsperspektiv, därigenom kan Modellkommuner vara ett stöd för hela ert arbete med att nå era hållbarhetsmål.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!