Publicerad: 28 februari 2020

Fråga och svar

Finns krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet?

Nej, men det måste finnas en vilja och ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet, dokumenterat genom ett politiskt beslut t.ex att organisationen har skrivit under CEMR-deklarationen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!