Publicerad: 15 oktober 2019

Fråga och svar

8. Resultatredovisning och spridning

Resultatkonferensen syftar till att inspirera nya organisationer att påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering, att ta del av de andra organisationernas resultat och att ge idéer om hur metoden kan användes för att inkludera fler tvärgående perspektiv i ledning och styrning.

Vad ska uppnås på denna träff?

  • Spridning av resultat av förbättringsarbete med jämställdhetsintegrering.
  • Bli modell eller mentor i benchmarking för nya organisationer som vill samarbeta för jämställdhetsintegrerad ledning och styrning.

Vad som ska uppnås beror på syftet och målgrupp för konferensen. Målgruppen kan vara andra verksamheter i den egna organisationen, eller andra organisationer på lokal, regional eller nationell nivå och syftet kan vara spridning och information eller uppstart av ny benchmarking.

Förberedelser inför konferensen

  • Fyll i sista fliken (Resultatkonferens) på checklistan för jämställdhetsintegrering.
  • Förbereda en systematisk beskrivning av tillvägagångssättet och resultaten av förbättringsarbetet så att resultatet kan överföras till andra organisationer.
  • Ta beslut om ni kan vara mentor/modell i nästa benchmarkingomgång.
  • Skicka slutrapport till SKL.
  • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.

Material

Mall för slutrapport Modellkommuner 2019

Mall för slutrapport Modellregioner 2019

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel, öppnas i nytt fönster)

När blir vi modellkommun/modellregion?

En modellkommun är en kommun som har jämställdhetsintegrerat sina system och processer för ledning och styrning. Det innebär att de viktigaste framgångsfaktorerna är på plats och att tillvägagångssättet för att jämställdhetsintegrera kan systematiseras och överföras till andra.

Det finns ingen certifiering eller extern prövning för att bli modell, utan bedömningen utgår från organisationens egna självskattning. När ni anser att ni inte har kvar någon 1:a och skattar er på 3 på fler än hälften av punkterna på checklistan är ni kanske redo att vara modellkommun eller modellregion!

Organisationen kan gärna vara ”mentor” i en ny benchmarkingomgång även om det är en bit kvar till en jämställdhetsintegrerad verksamhet. Det går även att använda konceptet för att jämställdhetsintegrera egna avdelningar och förvaltningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot