Publicerad: 20 november 2019

Fråga och svar

Vilka ska åka till de gemensamma träffarna i Stockholm?

Alla chefer, politiker och nyckelperoner bör delta vid uppstartsmöten. Syftet är att få en gemensam gund och förståelse av modellen och vad som ska åstadkommas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot