Publicerad: 27 november 2019

Fråga och svar

Vad innebär det att vara mentorskommun efter att man deltagit i Modellkommuner?

Mentorskommun/Mentorsregion deltar i benchmarkingträffarna och delar med sig av erfarenheterna från sitt eget arbete med benchmarking och jämställdhetsintegrering av ledning och styrning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!