Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Måste kommunen delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

Nej, vi jobbar med den övergripande ledningen och styrningen och väljer ut en verksamhet där vi testar att den jämställdhetsintegrerade styningen och uppföljningen fungerar hela vägen ut i linjen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!