Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Kan Modellkommuner vara ett stöd i arbetet med att genomföra CEMR-deklarationen?

Ja, konceptet kan både ge draghjälp till och bidra med en större systematik i arbetet med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av deklarationen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!