Publicerad: 27 november 2019

Fråga och svar

Finns några riktlinjer eller något formulär för intresseanmälan?

Nej, inte ännu. Formulär för intresseanmälan publiceras när ny utlysning görs inför starten av omgången 2020.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!