Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Finns krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet?

Nej, men det måste finnas en vilja och ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot