Publicerad: 20 januari 2020

Satsning på Modellkommuner och Modellregioner

I satsningen Modellkommuner och Modellregioner jämställdhetsintegrerar deltagarna sin styrning och ledning genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Nästa omgång börjar i september 2020. Inbjudan går ut i mars.

Satsningen bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) som pågår under drygt ett års tid. Deltagande organisationer arbetar två eller tre tillsammans och får stöd av en kommun som tidigare genomgått konceptet, en mentor. Konceptet omfattar gemensam uppstart, en avslutande resultatkonferens och tre benchmarkingträffar.

Modellkommuner och Modellregioner drivs med stöd från regeringen. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är:

  • Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
  • Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.
  • Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030.

Modell för benchmarking

Deltagarna följer en modell för benchmarking i åtta steg, som SKR har utvecklat tillsammans med tidigare deltagare. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modell för benchmarking i åtta steg

Deltagare i Modellkommuner 2019

Benchmarking-kommuner

Mentorer

Fagersta

Hedemora

Västerås

Uppsala

Nordmaling, Örnsköldsvik, Robertsfors

Vännäs, med stöd av Umeå

Trelleborg, Olofström, Östra Göinge

Kristianstad med stöd av Malmö

Södertälje och Kalmar

Norrtälje

Förbundet Norrbottens Kommuner

Boden och Luleå med stöd av Piteå

Nu finns också Modellregioner

Med start 2019 testas konceptet även för regioner. Till skillnad mot Modellkommuner kommer arbetet inte att omfatta hela systemet för ledning och styrning, utan sker inom avgränsade verksamheter:

  • Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsansvaret.
  • Regionerna Gävleborg, Halland och Norrbotten benchmarkar kring arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.

Spridningen av Modellkommuner

Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2016 och är nu inne i sin tredje omgång. Förutom de som syns på kartan, deltar ett antal kommuner i Norrbotten, tre stadsdelar i Stockholms stad, och ett antal förvaltningar i Eskilstuna kommun.

Modellkommuner 2016-2020

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!