Publicerad: 6 maj 2020

Fråga och svar

8. Verksamheternas resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar, kan utläsas ur ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning

Jämställdhetsintegrering innebär att uppföljningen av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv inte ska kräva något eget system, utan framgå av den ordinarie verksamhets- och budgetuppföljningen.

Att följa upp jämställdhet i ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning innebär att ni tar reda på vilka positiva eller negativa effekter er verksamhet har för kvinnor och män, flickor och pojkar, i förhållande till verksamhetens mål. För att följa upp hur verksamheten bidrar till en jämställd samhällsutveckling, bör uppföljningen också göras utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.

  • Som politiker verkar du för att jämställdhet är synligt i de dokument som är politiskt beslutade och som styr verksamheten.
  • Som chef ansvarar du för att uppföljningssystemet visar hur verksamhet och budget faller ut för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förutsätter tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade mål, samt att det finns jämställdhetsindikatorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!