Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun arbetar med ungas delaktighet i det tobaksförebyggande arbetet.

Tobak och barns rättigheter

Sex gymnasieungdomar i Trelleborgs kommun fick 2018 sommarjobba på temat tobak och barns rättigheter. Projektet samordnades av Länsstyrelsen Skåne och ytterligare sex skånska kommuner deltog. Sommarjobbet inleddes med gemensam utbildning i tobaksförebyggande arbete och barnkonventionen. Därefter arbetade ungdomarna vidare i respektive kommun och förberedde höstens föreläsningar.

Effekter

Stort engagemang bland deltagande ungdomar. Hösten 2018 spred ungdomarna sina kunskaper vidare till 17 klasser i åk 6. 2019 fortsätter sex nya sommarjobbare med feriearbete om tobak.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!