Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Lunds kommun

I Lunds kommun har Kultur- och fritidsförvaltningen barnrättspiloter som ses regelbundet och diskuterar barnrättsfrågor och i förskolorna i Veberöd spelar Barnrättsstrategen en viktig roll för värdegrundsarbetet.

Förvaltningsövergripande barnrättspiloter

Kultur- och fritidsförvaltningen har förvaltningsövergripande barnrättspiloter som regelbundet ses och diskuterar barnrättsfrågor.

Effekter är att personal som redan arbetar med barnrättsfrågorna får utrymme att djupdyka i barnkonventionens artiklar. Två frågor som diskuterats är artikel 31 ”barns rätt till lek, vila och fritid” och vad det innebär att barnkonventionen blir lag.

I och med att alla barnrättspiloter har i uppdrag att i sin tur sprida informationen vidare ut i organisationen, kombinerat med flera större samlingar och föreläsningar syns det att kunskapen ökat i hela organisationen. Det leder till bättre, mer rättighetsbaserad, verksamhet för barn och unga.

Barnrättsstrategen viktig för värdegrundsarbetet

I förskolorna i Veberöd spelar Barnrättsstrategen en viktig roll för värdegrundsarbetet. Genom rollen som Barnrättsstrateg har ett ökat fokus på barnrätt formats i verksamheten.

Barnkonventionen har lyfts och reflekterats kring, artikel 2, 3, 6 och 12 ingår i kvalitetsarbetet. Värdegrundsgruppen upplever att deras värdegrundsarbete har lyfts genom att det finns en funktion som Barnrättsstrateg.

Genom nätverket för Barnrättsstrateger har kontakt skapats med UNICEF och från och med vårterminen 2019 påbörjas ett arbete mot att bli rättighetsbaserade (för)skolor i Veberöd. Genom nätverket har kontakter skapats och inspirationer delats!

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!