Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Hässleholms kommun

I kommunen arbetar en barnrättsstrateg som även är anhörigstrateg med en rad aktiviteter som syftar till att höja medvetenheten. Arbetet ska förhoppningsvis starta processer i de egna arbetsforumen kring hur barnkonventionen kan göras levande.

Anhörigstrategens arbete

Fokus för anhörigstrategen är bland mycket annat ett strategiskt arbete för barn som anhöriga. Det finns en samarbetsgrupp som hösten 2017 och våren 2018 genomfört tre halvdagar, seminariedagar, med rubriken ”Hur gör vi barnkonventionen levande hos oss?”

Det finns tre Barnrättsstrateger i kommunen och alla ingår i en grupp som satt ihop en internutbildning som också kan rikta sig till föreningar eller arbetsgrupper utanför kommunen. Utbildningen kallas: ”Barns rätt på bästa sätt”. Det finns reklammaterial för den som går att skicka efter.

Utbildningen möjliggör ett förändrat synsätt på barns situation och ställning i samhället. Utbildningarna genomförs nischat till olika arbetsgrupper, inklusive chefen i gruppen. Även boendestödjare har utbildats och de fortsätter nu och får handledning av socialtjänsten vad gäller de anhöriga barnen i de familjer de stöttar. Några av dem genomför också utbildningen ”Föra barnen på tal”.

Även medarbetare i ett allaktivitetshus, Markan, och deras chef har utbildats och de går nu vidare och gör en MHFA-utbildning, mental health first aid, med inriktning mot barns och ungas psykiska hälsa. Just nu utbildas bibliotekets personal, och deras chef, samtlig filialer, IT och vaktmästare, 25 personer. Varje grupp utbildas alltså för sig, sen bjuder vi in dem till återkommande aktiviteter, minst en gång per år. Första aktiviteten var Flickan—filmen—dagen.

Barnrättsstrategerna i Hässleholms kommun har anordnat föreläsningar som tar upp barnens perspektiv, till exempel ”Vi ska inte vänta och se hur det går” (2016) som finns på www.anhoriga.se med inspelade föredrag från konferensen från bland annat socialdepartementet och nationalekonom Ingvar Nilsson.

Vi ska inte vänta och se hur det går på anhoriga.se

De här aktiviteterna och många fler syftar till att höja medvetenheten och förhoppningsvis starta processer i de egna arbetsgrupperna kring hur barnkonventionen kan göras levande. Det är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att konventionen nu blir lag. Spänning på riktigt!
Barns rätt på bästa sätt - informationsblad (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!