Publicerad: 14 april 2020

Barnrättsforum Skåne

Kommunförbundet Skåne tog 2011 initiativ till att etablera Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet.

I Barnrättsforum Skåne ingår Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Nätverket idéburen sektor Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet och ett antal kommuner. Eftersom det är 33 kommuner i Skåne kan inte alla kommuner vara aktiva medlemmar samtidigt utan de är ambulerande.

Beståndsdelarna i modell Barnrättsforum Skåne

Utbildade Barnrättsstrateger i Skåne

Kunskapsutveckling, implementering och personligt engagemang har tillsammans spelat en avgörande roll för arbetet med barnets rättigheter i Skåne. I Skåne finns cirka 300 utbildade Barnrättsstrateger vilket gör Skåne väl rustat när konventionen om barnets rättigheter nu är svensk lag.

Effekter av barnrättsstrategernas arbete, lärande exempel

Så startade arbetet i Skåne

Utgångspunkten för barnrättsarbetet i Skåne var regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter som antogs av riksdagen i december 2010. Som en del i detta arrangerade Kommunförbundet Skåne i januari 2011 en regional konferens, dels för att uppmärksamma den nya strategin, dels för att sätta fokus på arbetet med att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter. Under konferensen blev det tydligt att kommunerna önskade stöd av Kommunförbundet Skåne för samordning av barnrättsarbetet och gärna i samverkan med andra regionala aktörer.

Regionala utbildningssatsningar

År 2012 genomfördes den första regionala utbildningssatsningen i Skåne. Målgrupp för utbildningarna var då strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen och Malmö Högskola. Deltagarna skulle ha uppdrag och mandat att arbeta med barnrättsfrågorna i sina verksamheter eller organisationer. År 2015 ville Skåneidrotten delta med sina olika specialidrottsförbund och de kom med i Barnrättsforum Skåne 2016. Under våren 2019 genomförs den åttonde utbildningen och efter det finns cirka 300 Barnrättsstrateger i Skånes olika verksamheter.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!