Quiz barnets rättigheter

Testet ger dig snabb känsla för hur mycket eller lite du vet om barnets rättigheter. Gör testet tillsammans med dina medarbetare. De rätta svaren hittar du nedan.

Med anledning av att Barnkonventionen blir lag 2020 kommer quizet att omarbetas till årsskiftet.