Publicerad: 23 augusti 2019

Fråga och svar

Samhällsplanering och trafik

  • Vid planering och projektering för nya parker och upprustning av gamla parker och lokaler görs barnkonsekvensanalyser där barn ges möjlighet att lämna synpunkter på utformning (artikel 4).
  • Barn och unga ges möjlighet att lämna synpunkter på vilka platser som känns otrygga att vistas på (artikel 12).
  • Synpunkterna beaktas och åtgärdas (artikel 12).
  • Det finns rutiner som talar om hur medarbetare ska handla om ett barn saknar färdbevis.
  • Rutinerna är kända bland medarbetare och hos entreprenörer och konsulter.
  • När nya bostadsområden projekteras planeras även för lekplatser, förskolor, skolor, bevakade övergångsställen och bilfria gångvägar.
  • Flickors och pojkars synpunkter väger lika tungt i arbetet (artikel 2).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!