Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Kultur och fritid

  • Varje medarbetare har kunskap om barnets rättigheter (artikel 42).
  • I verksamheterna ges flickor och pojkar lika stort utrymme (artikel 2).
  • Det finns former för barnets delaktighet (artikel 12).
  • Det pågår ett arbete med att ta reda på barnets synpunkter (artikel 12).
  • När planering av verksamheten görs har flickor och pojkar samma möjlighet att komma med synpunkter (artikel 12).
  • Det finns strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den egna verksamheten, till exempel i simhallar och vid olika kulturaktiviteter (artikel 19).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.
  • Varje barn har fått kunskap om sina rättigheter, anpassat till sin ålder och mognad (artikel 42).
  • Barn med någon funktionsnedsättning har likvärdig tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter (artikel 2, 23, 31).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!