Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Förskola och skola

 • Det finns strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den egna verksamheten (artikel 19).
 • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
 • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.
 • Varje barn har fått kunskap om sina rättigheter, anpassat till sin ålder och mognad (artikel 42).
 • Barnens vårdnadshavare har fått kunskap om att barn har egna rättigheter och vad det innebär för vårdnadshavarna (artikel 42).
 • Skolan har ett fungerande system för att få kännedom om barnens närvaro/frånvaro (artikel 2).
 • Det finns strukturer för att främja barnens närvaro (artikel 28.1 [e]).
 • Strukturerna är kända av alla medarbetare.
 • Det finns former för barnets delaktighet (artikel 12).
 • Det pågår ett arbete med att ta reda på barnets synpunkter (artikel 12).
 • Flickor och pojkar behandlas likvärdigt (artikel 2).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!