Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Socialtjänst

  • I varje barnavårdsutredning har barnets röst kommit till uttryck (artikel 12).
  • Barnets synpunkter dokumenteras i varje utredning (artikel 12).
  • Barnets perspektiv och behov beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd (artikel 3.1).
  • Medarbetare i socialtjänsten har fått utbildning för att kunna föra samtal med barn (artikel 42).
  • Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten tillfrågas om de har barn (artikel 3.1).
  • Medarbetare i socialtjänsten samverkar med medarbetare inom andra verksamheter för att tillgodose barnets bästa (artikel 3.1).
  • Det finns åldersadekvat information på socialtjänstens webb om hur socialtjänsten arbetar och hur man lättast gör för att få kontakt (artikel 17, 19).
  • Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12).
  • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!