Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Räddningstjänst

  • Kommunens medarbetare har kunskap om hur barn kan bete sig vid brand.
  • Barn och unga i kommunen har fått kunskap om brand, brandskydd och hur det är lämpligt att handla vid brand (artikel 17).
  • Det finns krisinformation på webben som riktar sig till barn och unga (artikel 17).
  • Barn och unga får kunskap om aktuella telefonnummer eller webbplatser att söka information från (artikel 17).
  • Barn och unga känner till hur man larmar räddningstjänsten i akuta situationer (artikel 17).
  • Barn och unga har vattenvana (artikel 6).
  • Barn och unga kan simma enligt Svenska Livräddningssällskapets rekommendationer (artikel 6).
  • Barn har kunskap om livräddning (artikel 6).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!