Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Personalavdelning och HR-funktion

  • Nyanställd personal får kunskap om barnets rättigheter (artikel 42).
  • Nyanställd personal får kunskap om pågående barnrättsarbete (artikel 42).
  • Nyanställd personal får kunskap om sitt eget ansvar för barnrättsarbetet (artikel 42).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!