Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Miljö- och hälsoskydd

 • Lokaler där barn och unga vistas har en godkänd inomhusmiljö (artikel 6).
 • Allergener i miljöer där barn vistas är kartlagda (artikel 24).
 • Det finns en plan för att åtgärda icke gynnsamma inomhusmiljöer och allergener.
 • Lokaler där barn vistas har gott brandskydd.
 • Det finns regler för hur hälsovådliga produkter ska förvaras i lokaler där barn vistas (artikel 6, 24)
 • I kommunen finns dricksvatten av god kvalitet (artikel 24).
 • Dricksvattnets kvalitet prövas regelbundet (artikel 24).
 • Maten som serveras till barn och unga ska hålla en god kvalitet och följa gällande näringsrekommendationer (artikel 6, 24).
 • Pojkars och flickors behov och synpunkter väger lika tungt i arbetet (artikel 2).
 • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
 • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!