Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Hälso- och sjukvård samt tandvård

  • Barn som möter medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården bemöts med respekt.
  • Barnets integritet beaktas (artikel 16).
  • Barn informeras om behandling utifrån barnets egna förutsättningar sätt (artikel 17).
  • Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter (artikel 3.1).
  • Barnet informeras om vad som står i journaler (artikel 16).
  • Barnet informeras om vem som har tillgång till innehållet i journalen (artikel 16).
  • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
  • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!