Publicerad: 27 november 2020

Fråga och svar

Ledning

Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om konventionen och tillämpningen i respektive verksamhet

Här ska utbildningen kvalitetssäkras, precis som för de förtroendevalda. Det är viktigt att känna till vad som är nödvändig kunskap på de olika nivåerna så att tillämpning av barnets rättigheter underlättas. 

Förutsättningar ges för att barnets rättigheter diskuteras och problematiseras på APT och andra centrala forum på arbetsplatsen

När beslut är fattade på den politiska nivån har ledningen ansvar för att skapa förutsättningar för medarbetarna att tillämpa rättigheterna. Ett sätt kan vara att hålla frågan vid liv genom diskussioner på APT och då kan med fördel SKR:s barnrättskortlek användas.

SKR:s barnrättskortlek

Styrdokument i varje förvaltning innefattar ett barnrättsperspektiv

Precis som att budgetdokumentet genomsyras av rättigheterna ska varje styrdokument ha skrivningar som synliggör arbetet med barnets rättigheter. Det gäller alla förvaltningar/verksamheter, inte bara de som riktar sitt arbete mot barn.

Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet diskuteras

För att beslut verkligen ska bottna i rättigheterna är det viktigt att olika organisationer och verksamheter förmår att samverka på ett sätt som är gynnsamt för barnet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!