Publicerad: 30 november 2017

Fråga och svar

Implementering

Det finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i hela organisationen

En av faktorerna för ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter är att det finns en funktion som arbetar med barnrättsfrågan in i hela organisationen. Till den funktionen bör det knytas en arbetsgrupp med koppling till samtliga förvaltningar så att frågorna kan hanteras även horisontellt.

Det finns en instans dit varje barn som upplever sig ha fått sina rättigheter kränkta kan vända sig

Vem eller vilka kan barn vända sig till för att få berätta om och få hjälp med att reda ut problematiska situationer som rör deras rättigheter? Det kan vara frågor som rör en generell nivå, men även på gruppnivå eller individuell nivå.

Det finns strukturer för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn på en generell nivå

En av de mest centrala rättigheterna för barn rör deras rätt att vara delaktiga och få säga sin mening i frågor som rör dem. För att detta ska vara möjligt är det rimligt att bygga långsiktiga strukturer där barn ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsbygget.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!