Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

För att styra upp arbetet och skapa kloka strukturer är det en fördel med en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen. Beslutsvägar blir kortare och alla förvaltningar är representerade.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!