Publicerad: 27 maj 2019

Fråga och svar

4. Kartlägg kunskapsnivån

Det är klokt att kartlägga hur det ser ut med kunskapen om rättigheterna i organisationen. För att kunna tillämpa rättigheterna är det nödvändigt att veta vilka de är och vad det betyder för varje medarbetare. Olika grupper kan behöva olika kunskaper.

Tänk på att du som politiker ska fatta bra beslut som är grundade i barnrätten. Du som chef ska skapa förutsättningar för dina medarbetare att tillämpa rättigheterna. Du som medarbetare ska tillämpa rättigheterna så att de kommer rättighetsbärarna tillgodo.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!