Publicerad: 4 maj 2017

Fråga och svar

Förskola och skola

 • Det finns strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den egna verksamheten (artikel 19).
 • Det finns tydliga rutiner för hur anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa (artikel 19).
 • Dessa strukturer och anvisningar är kända av samtliga medarbetare.
 • Varje barn har fått kunskap om sina rättigheter, anpassat till sin ålder och mognad (artikel 42).
 • Barnens vårdnadshavare har fått kunskap om att barn har egna rättigheter och vad det innebär för vårdnadshavarna (artikel 42).
 • Skolan har ett fungerande system för att få kännedom om barnens närvaro/frånvaro (artikel 2).
 • Det finns strukturer för att främja barnens närvaro (artikel 28.1 [e]).
 • Strukturerna är kända av alla medarbetare.
 • Det finns former för barnets delaktighet (artikel 12).
 • Det pågår ett arbete med att ta reda på barnets synpunkter (artikel 12).
 • Flickor och pojkar behandlas likvärdigt (artikel 2).

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!