Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

5. Besluta om en samordningsfunktion

Det är helt avgörande att det finns en funktion som samordnar arbetet i organisationen. Det är inte den funktionen som ska göra arbetet utan se till att andra gör och just samordna i den egna organisationen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!